PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Program Lojalnościowy Karta Stałego Klienta – Klub TOVA

TOVA daje kobietom możliwość otrzymania namiastki luksusu, zarówno poprzez oferowaną jakość i wygodę ubrań, jak również przyjazne nastawienie, otwartośćw relacjach z nimi oraz profesjonalną opiekę.

Podczas pierwszych zakupów w Salonie TOVA lub w sklepie online www.tova.pl dołącz do Klubu TOVA i ciesz się rabatami, prezentami i ekskluzywnymi przywilejami przygotowanymi wyłącznie dla jego Klientek.

Posiadanie Karty Stałego Klienta Klub TOVA zapewni Ci:

  • 10% rabat podczas pierwszych zakupów w Salonie TOVA lub w sklepie online www.tova.pl
  • Informacje o nowościach pojawiających się w Salonie TOVA i sklepie online
  • Informacje o ofertach specjalnych i prywatnych wyprzedażach przygotowanych wyłącznie dla członków Klubu TOVA
  • Zaproszenia na wydarzenia organizowane w Salonie TOVA

Karta Stałego Klienta Klub TOVA będzie rejestrowała Twoje zakupy podczas okazania jej w Salonie TOVA lub po wpisaniu jej numeru w sklepie online www.tova.pl.

Jeśli przekroczysz progi zakupowe w ciągu trzech miesięcy od daty pierwszych zakupów, będziesz mogła cieszyć się jednorazowymi rabatami na kolejne zakupy oraz wyjątkowymi prezentami:

  •  5% rabatu powyżej 1500 złotych
  • 10% rabatu powyżej 2000 złotych
  • 15% rabatu oraz prezent powyżej 2500 złotych
  • 20% rabatu oraz prezent powyżej 3000 złotych.

ZAPISZ SIĘ DO PROGRAMUREGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA STAŁEGO KLIENTA KLUB TOVA”

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki Programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Klub TOVA” , zwanego dalej „Programem”.

Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma TOVA s.c. Aaron Janecki, Michał Wnuczak, zwana dalej „Organizatorem”.

Program skierowany jest do Klientów marki TOVA, zwanych dalej “Uczestnikami”, dokonujących zakupów w Salonach firmowych TOVA oraz w sklepie online www.tova.pl, zwanych dalej “Salonami”.

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat.

Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.

Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu mogą być wykorzystane wyłącznie przez Uczestnika Programu i nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.

Celem Programu jest nagradzanie Uczestników Kuponami rabatowymi, zwanymi dalej „Kuponami”, którzy podczas zakupów w Salonach rejestrują paragony na swoich Kontach, zwanymi dalej „Kontami”

§ 2

Zasady funkcjonowania Programu

W celu przystąpienia do Programu osoba zainteresowana uczestnictwem zobowiązana jest do wypełnienia formularza dostępnego w Salonie firmowym TOVA oraz w sklepie internetowym www.tova.pl.

Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest wydanie Karty Stałego Klienta Klub TOVA.

Uczestnik, okazując Kartę podczas zakupów w Salonie lub wpisując jej numer w sklepie online, rejestruje paragony na swoim Koncie.

Kwoty z zarejestrowanych paragonów na Koncie Uczestnika nie są wymieniane na gotówkę.

Warunkiem otrzymania Kuponu rabatowego jest przekroczenie progów kwotowych z paragonów, których wartości sumują się oraz w ciągu trzech miesięcy od wydania pierwszego z nich przekroczą progi:

5% rabatu powyżej 1500 złotych

10% rabatu powyżej 2000 złotych

15% rabatu oraz prezent powyżej 2500 złotych

20% rabatu oraz prezent powyżej 3000 złotych

Zarejestrowane paragony po przekroczeniu danego progu premiowego i otrzymania Kuponu są naliczane od początku, aż do osiągnięcia warunków uprawniających do kolejnego Kuponu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Kupon ważny jest przez 30 dni od dnia jego otrzymania i może zostać zrealizowany przy kolejnych zakupach w Salonie TOVA lub w sklepie online www.tova.pl

Paragon, który będzie realizowany z Kuponem rabatowym nie zostanie zarejestrowany na Koncie Uczestnika.

Otrzymanie Kuponu jest równoznaczne z anulowaniem na Koncie wartości paragonów, za które Kupon został otrzymany.

Otrzymany Kupon rabatowy jest jednorazowy.

Uczestnik ma prawo do posiadania tylko jednej Karty Stałego Klienta Klub TOVA.

§ 3

Formularz przystąpienia do Programu

Formularze przystąpienia do Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA dostępne są w Salonach oraz w sklepie online www.tova.pl.

Wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza jest warunkiem przystąpienia do udziału w Programie. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz danych teleadresowych: adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie.

§ 4

Karta Stałego Klienta Klub TOVA

Karta Stałego Klienta Klub TOVA wydawana jest po wypełnieniu i podpisaniu Formularza przystąpienia do programu lojalnościowego Klub TOVA w Salonie lub na stronie www.tova.pl

Jeżeli Uczestnik podczas zakupów w Salonie TOVA nie będzie posiadał przy sobie Karty może zarejestrować paragon na Koncie po potwierdzeniu danych osobowych.

Karta Stałego Klienta Klub TOVA pozostaje własnością TOVA s.c. Aaron Janecki, Michał Wnuczak z siedzibą w Końskich (26-200), ul. Gruntowa 3.

Uczestnik, który utraci swoją Kartę Stałego Klienta Klub TOVA, proszony będzie o powiadomienie Pracownika Salonu lub przesłanie informacji przez formularz kontaktowy na stronie www.tova.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty przez osoby trzecie oraz za szkody powstałe w wyniku utraty Karty.

§ 5

Zakończenie uczestnictwa w Programie

1. Uczestnik ma prawo zakończenia udziału w Programie poprzez pisemne powiadomienie Organizatora. Formularz odstąpienia od Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA dostępny jest w Salonach TOVA oraz na stronie www.tova.pl.

2. Karta Stałego Klienta Klub TOVA będzie dezaktywowana w ciągu 7 dni od daty przesłania Formularza odstąpienia od Programu Organizatorowi.

4. Rezygnacja Uczestnika z Programu powoduje anulację paragonów na Koncie.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o dezaktywacji Konta, na podany w Formularzu przystąpienia do Programu Stałego Klienta Klub TOVA adres e-mail.

§ 6

Dane osobowe

1. W Formularzu przystąpienia do Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora –TOVA s.c. Aaron Janecki, Michał Wnuczak z siedzibą w Końskich przy ulicy Gruntowa 3, na potrzeby uczestnictwa w Programie Karta Stałego Klienta Klub TOVA oraz do celów marketingowych.

2. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182 t.j. z późn. zm.).

3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz żądania usunięcia.

6. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez pisemną informację przesłaną Organizatorowi przez Formularz zmiany danych osobowych lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.tova.pl.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu lojalnościowego w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Salonach TOVA oraz na stronie www.tova.pl.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2016 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia.