Czas realizacji zamówień wynosi od 5 do 7 dni
Wpisz szukaną frazę

Projekty Unijne

Beneficjent Katarzyna Janecka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na nowym rynku zagranicznym”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Katarzyna Janecka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne poprzez rozwój na nowym rynku zagranicznym – brytyjskim.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 663 093,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 458 235,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/09/2021 – 31/12/2022
Więcej informacji na temat projektu może udzielić Pani Katarzyna Janecka, tel. 509 308 097

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.