Czas realizacji zamówień wynosi od 5 do 7 dni
Wpisz szukaną frazę

Zwroty i reklamacje

[BANER-WZ]

Zwroty

Masz prawo zwrócić (prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży) zakupiony towar, bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.

Oświadczenie możesz sformułować również samodzielnie.

Spakowane produkty wraz z formularzem zwrotu i paragonem odeślij przesyłką opłaconą z góry na adres: TOVA ul. Fabryczna 15 26-200 Końskie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu dokonujesz na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot należności za produkt nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jaki został użyty przy zakupie produktu.

Jeśli jako forma płatności została wybrana płatność za pobraniem, prosimy o podanie w formularzu zwrotu numeru konta bankowego, na które dokonamy zwrotu płatności.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r.) na wszystkie produkty zakupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu. W celu zareklamowania zakupionego produktu sugerujemy, aby posłużyć się formularzem reklamacji. Opis reklamacji można również przygotować własnoręcznie. W pierwszej kolejności wypełniony formularz reklamacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], w tytule maila wpisując „Reklamacja” Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prześlij na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Katarzyna Janecka ul. Fabryczna 15 26-200 Końskie z dopiskiem „Reklamacja” Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 696987925https://www.traditionrolex.com/5

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]; d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.